Převod ojetého vozidla

Ode dne 1.1.2024 konec vydávání

VELKÝCH TECHNICKÝCH PRŮKAZŮ

Je zrušen technický průkaz silničního vozidla ORV II. a ukončeno ORV I.

Místo stávajících dvou dokladů, bude vydáván pouze jeden jediný doklad. Od 1.1.2024 tedy budou při jakémkoli úkonu na registru vozidel odebírány staré doklady technický průkaz ORV II a osvědčení o registraci vozidla ORV I a vydán jeden doklad NOVÉ OSVĚDČENÍ O REGISTRACI VOZIDLA

Doklady a dokumenty předkládané společně se žádostí o zápis změny vlastníka nebo provozovatele silničního vozidel:

Platný občanský průkaz či jiný doklad totožnosti (doklad o pobytu u cizince)

Doklady k vozidlu (technický průkaz + osvědčení o registraci vozidel)

Protokol o evidenční kontrole silničního vozidel, který není starší než 1 rok, v platnosti od března 2024.

Originál zelené (bíle) karty jako doklad o platném pojištění odpovědnosti z provozu vozidel, není-li silniční vozidlo vyřazené z provozu

Zápis změny vlastníka nebo provozovatele vozidel se provádí na základě jedné společné žádosti, která se předkládá na kterémkoli registračním úřadě. Na úřad se tedy dostaví a společnou žádost o zápis změny vlastníka nebo provozovatele silničního vozidel předloží společně prodávající a kupující. Pokud se nemůže prodávající nebo kupující současně na úřad dostavit, je možné se vzájemně zastoupit a využít zastoupení na základě plné moci. Tato plná moc však musí být opatřena úředně ověřeným podpisem nebo uznávaným elektronickým podpisem zmocnitele.


Po provedeném úkonu zápisu změny vlastníka nebo provozovatele silničního vozidel v Centrálním registru vozidel bude úřadem kupujícímu (novému vlastníkovi nebo provozovateli silničního vozidel) předán technický průkaz a osvědčení o registraci vozidel se zapsanou požadovanou změnou v Centrálním registru vozidel.


Za provedení zápisu změny vlastníka nebo provozovatele v registru silničních vozidel se platí správní poplatek 800 Kč.


Registrační značka se při změně vlastníka nebo provozovatele silničního vozidel nemění. Na vozidle zůstává původně přidělená registrační značka i po zápisu nového vlastníka nebo provozovatele silničního vozidel, a to i v případě, kdy má nový vlastník nebo provozovatel bydliště nebo sídlo v jiném okrese nebo kraji.